Open deuren

‘Open deuren’ (2019) is het resultaat van de tweede bundeling van bewerkte weblogs op de website van vinndt.nl. Lag de nadruk in de eerste bundel op de diagnose van onze samenleving; een analyse van wat fout dreigt te gaan en ons dwingt om keuzes te maken en een nieuwe weg in te slaan.

 

In dit boek ligt de nadruk op wat het betekent om een nieuwe weg in te slaan, hoe moeilijk dat is en hoe we er steeds weer in slagen om te zeggen dat we willen veranderen, maar dat de facto niet doen. Speciale aandacht krijgt het publiek domein, omdat de mix van marktkrachten en strakke regulering leiden tot een giftig mengsel zonder dat we onszelf daarvan bewust zijn.

 

Het boek roept ons – en de leiding in publieke sector in het bijzonder – op om aan te sluiten bij de kwaliteit van mensen. Dat betekent allereerst het kennen van mensen, de talenten herkennen en hen helpen zich te ontwikkelen, in plaats van de output van het handelen in een strak tijdspad te normeren.

 

pdf icoon

Terug...
 11 / 13 
^ Naar boven