Nieuws

Rede of intuïtie?

21 oktober 2017

Ons dagelijkse leven hangt van acties en voornemens aan elkaar. Ambities, verlangens, eisen, vragen - van onszelf en van anderen - buitelen over elkaar heen en vragen doorlopend om keuzes, prioriteiten en beslissingen. Liefst zo snel mogelijk en eigenlijk al voordat duidelijk is waarover, waartoe en waarom. Het lijkt er op dat ratio en gedegenheid het moeten afleggen tegen intuïtie en snelheid. Of berust die tegenstelling op schijn? 

Lees verder...

Let's innovate

21 september 2017

Innoveren is moeilijk. Het bestaande opgeven voor iets nieuws dat onbekend is, is de meeste van ons niet gegeven. Maar wat als het bestaande niet meer blijkt te bestaan. Zijn we dan bereid te veranderen en gebruik te maken van nieuwe, betere oplossingen? Biedt Sint Maarten niet een geweldige kans om het Koninkrijk der Nederlanden weer op de kaart te zetten?

 

Lees verder...

Het grotere geheel

21 augustus 2017

Soms kun je dat hebben, de plotse ervaring dat alles met elkaar lijkt samen te hangen. En dat daardoor begrip ontstaat en dingen betekenis krijgen. Ik had dat gevoel deze zomervakantie, die we doorbrachten langs de randen van Duitsland, in gebieden die we niet kenden maar die wel heel erg getekend waren door de aanwezigheid en werking van zowel natuur als cultuur.

 

Lees verder...

Als alles data is

15 juli 2017

Als alles in data is te vatten en alles wordt tot data gemaakt en al ons vertrouwen zit in data, wat betekent dat voor ons wereldbeeld en ons mensbeeld? Mogen we die toekomst met vertrouwen tegemoet zien, of is een sceptische houding op z’n plaats. In deze blog een poging om mezelf te verplaatsen in een toestand die zich hopelijk niet voor gaat doen. Maar, dan toch ook een opening door over condities te spreken.

 

 

Lees verder...

Over je schaduw heen

22 juni 2017

Politiek gaat uiteindelijk om het durven maken van moeilijke keuzes. Daarin schuilt ook leiderschap. En juist dit leiderschap wordt in deze chaotische tijden node gemist. De samenhang tussen missie, visie, waarden en uitvoering moet steeds in aanwezig zijn om dit leiderschap met overtuiging te tonen. In ons eigen land en in Europa gaan we gebukt onder het ontbreken van samenhangend leiderschap, waarin moeilijke keuzes niet uit de weg worden gegaan. We hebben het over de positie van Jesse Klaver van Groen Links in Nederland en van Angela Merkel in Europa. Twee totaal verschillende situaties, die een opmerkelijk parallel vertonen.

 

 

Lees verder...

De verbeelding aan de macht

23 mei 2017

Kunst spreekt tot de verbeelding en kan ons helpen los te komen van de zwaarte van het heden. Aan verbeeldingskracht hebben we in onze tijd van afhoudende behoudzucht dringend behoefte. Hoewel we niet in utopieën hoeven te geloven, is het goed om ons iets van die nieuwe toekomst voor te stellen. Helaas is een kleine voorafschaduwing van die toekomst slechts weinigen gegeven. De vorige week op 79 jarige leeftijd overleden Duitse schilder Johannes Grützke mag dan weinig op hebben gehad met de toekomst, aan verbeeldingskracht ontbreekt het bij zijn schilderijen niet. Toch reden om eens wat dieper in zijn werk te graven.

Lees verder...

Het bewustzijn en ons denken

25 april 2017

De crises van onze samenleving, niet alleen in de financiële sector maar zeker ook in de publieke sector is ten diepste een waardencrisis. Ons geloof in ongelimiteerde groei en vooruitgang berust op een vanzelfsprekendheid die niet vanzelfsprekend meer is. We komen er steeds vaker achter dat we middelen tot doel hebben verheven en dat we niet hebben gekeken naar de effecten van ons gedrag op mens en omgeving. We hebben ons als subject steeds soeverein buiten de ander c.q. het andere (object) opgesteld en beseffen nog maar in beperkte mate dat wijzelf ook die ander zijn en deel uitmaken van het andere zijn. Kortom: dat we deel uitmaken van een groter geheel. Wat betekent dat voor ons denken en handelen?

 

 

Lees verder...

Innovatie binnen het primaire proces

26 maart 2017

Leiderschap en innovatie hangen nauw met elkaar samen. Is management vooral gericht op het optimaliseren van de bestaande middelen om korte termijndoelen te bereiken, leiderschap gaat over het durven stellen van de vraag naar het voortbestaan en het vervolgens borgen daarvan. Dat lijkt abstract en wordt daarom vaak als niet ter zake doende beschouwd, maar is wel essentieel. Mijn ervaring is dat het erkennen van die abstractheid en het vervolgens concretiseren daarvan mogelijk en heel boeiend is. Ook al gaat die weg niet over rozen.

 

 

Lees verder...

Tussen boosheid en zelf-leiderschap

26 februari 2017

Zoals bij iedere verkiezing voor de Tweede Kamer, denk ik dat dit de verkiezing aller tijden zal worden. Eerder hoopte ik altijd op een doorbraak naar vernieuwing, ook al wist ik dat de meeste partijen zich telkens weer lieten kooien door hun eigen verouderde gedachtengoed. Sinds het ‘populisme’ zo’n sterke aantrekkingskracht blijkt te hebben en Donald Trump president in de Verenigde Staten is geworden, ben ik er nog meer van overtuigd dat de komende verkiezingen voor een waterscheiding gaan zorgen, wie winnen er? Zijn het ditmaal de boze burgers of de zelfsturende burgers? Eigenlijk gaat het om de vraag hoever we zijn in de mentale en psycho-sociale verwerking van de huidige tijd met z’n chaotische tafrelen en onontwarbare kwesties.

Lees verder...

Eigen waarheid eerst

29 januari 2017

Terwijl sommige wetenschappers al durven uit te spreken dat we in het geologische tijdperk van het Antropoceen zijn aanbeland, stelt de nieuwe regering van de Verenigde Staten dat de klimaatverandering niet aan de mens is toe te schrijven. Het lijkt een detail, maar wat zegt dit tegengestelde beeld van de werkelijkheid, wat zit er achter?

Lees verder...

Het menselijk tekort

30 december 2016

Het is goed om af en toe de filosofische bril weer eens op te zetten en te helicopteren boven ons dagelijks bestaan. Wat zien we dan en hoe duiden we dat? Vanuit ons eigen westerse perspectief zien we een globalisering die politiek en economisch tot afhankelijkheden en tegelijkertijd tot sociale verschillen leidt. We zien - mede als gevolg van de technologische ontwikkelingen - een samenleving in versnelling zonder doel voor ogen, die zich focust op concurrentie en behoud van verkregen posities. De potentiële kracht van onszelf en ons samen is er wel, maar er hangt een schijnbaar ondoordringbaar scherm voor. Met de filosofische bril op kunnen we ervoor zorgen dat dat scherm doorzichtig wordt of - nog mooier – verdwijnt.

Lees verder...

Door de bril van het ambacht

30 november 2016

Mijn betrokkenheid bij ontwerp en uitvoering van leercirkels over leiderschap en talentontwikkeling en bij de ontwikkeling van het nieuwe gebiedsgerichte werken bracht me weer bij het boek dat ik wel eens had ingekeken, maar niet gelezen. Dat kwam er toch van toen Managementboek mij vroeg een recensie te schrijven, maar ik wilde meer. Ik wilde onderzoeken of het boeiende boek van Richard Sennett over de Ambachtsman, acht jaar oud al weer maar nu een nieuwe druk, mij zou kunnen helpen bij de duiding van vraagstukken op het gebied van organisatie- en gebiedsontwikkeling. Na lezing is het antwoord volmondig ‘ja’. Reden dat ik het hier met lezers van mijn blog wil delen. Een column over sociale innovatie.

Lees verder...

^ Naar boven