Nieuws

Democratische tegenkrachten

23 september 2015

Ons democratisch vertoont tekenen van slijtage. Toch zie je hier en daar de onderstroom boven komen en proberen vernieuwende bewegingen en initiatieven het democratisch tekort op te vangen. Twee recente voorbeelden, beide op het gebied van het milieu, de één met net wel succes, de ander met net geen succes geven aan dat het doorbreken van oude patronen een proces van de lange adem is. De metamorphose van ons democratisch bestel is een traag lopend proces. Wat deze laat zien, is dat met de gedaanteverandering ook onderliggende waardesystemen veranderen.

Lees verder...

Omgaan met de tijdcrisis

25 augustus 2015

Het kennisnetwerk Archimedes, waar ik sinds een kleine twee jaar als kennispartner deel van uitmaak, heeft het thema ‘tijd’ bestempeld als een van de leidende beleids- en onderzoekthema’s van deze tijd. ‘Zeggenschap over tijd’ is een onderwerp dat niet alleen ‘tijdadviseurs’ zal gaan bezighouden, maar vooral ook onszelf. Hoewel het ten principale gaat om een machtsvraagstuk op organisatie- en individueel niveau, reikt het verder en raakt het ook ons privé domein. Ik heb dat persoonlijk tijdens mijn vakantie ervaren, toen in het boeiende cultuurfilosofische boek van Koen Haegens[1] las. In het deel dat gaat over ‘zeggenschap over de toekomst’ legt hij de open zenuwen bloot van onze maatschappij. Ik kom daar verderop op terug.

 

[1] De titel van het boek luidt: Zeggenschap over de toekomst” Neem de tijd; overleven in een go-maatschappij”

 

Lees verder...

Onderzoekend leiderschap

25 juni 2015

De samenleving vraagt om een nieuw soort leiderschap, een vorm van lerend in plaats van belerend leiderschap. Een leiderschap dat traag durft te zijn, zonder vertragend te werken. Een leiderschap, ook, dat in durft in te gaan tegen de trends van exponentiële versnelling. Kortom: een onderzoekend leiderschap dat niet geleefd wordt door de tijd, maar tijd durft te nemen voor de dingen die ertoe doen. Een leiderschap dat interacteert en bemoedigt. Een wijs leiderschap.

Lees verder...

Bikini Berlin

24 mei 2015

Berlijn blijft intrigeren. We waren er de afgelopen weken weer om onze pas geboren kleindochter te bewonderen. De weg ernaar toe verliep minder direct dan anders. Onze zelf gekozen omweg bracht ons door prachtige natuurgebieden ten zuiden van de Harz, maar ook door verlaten winningsgebieden van bruinkool, die nu getransformeerd worden tot grote windenergieparken. Mooi om te zien hoe Duitsland werkt aan zijn toekomst en ècht aan het transformeren is. Het Nimby-principe (Not In My BackYard) speelt hier bij de ruimtelijke inrichting kennelijk nauwelijks een rol. Dat is bij ons wel anders. De beperkte ruimte en de assertieve volksaard leiden tot heel veel gepraat en vaststelling van zoekgebieden, maar tot stagnatie in de realisatie.

Lees verder...

Waardengestuurd leiderschap

22 april 2015

De afgelopen maanden heb ik samen met een collega hard gewerkt aan de opzet van de eerste, experimentele leergang “Leiderschap en Talentontwikkeling” voor leidinggevenden in de publieke sector. Gisteren was de final pitch van de zes deelnemers, in het bijzijn van hun opdrachtgevers, drie gemeentesecretarissen. Als procesbegeleider, inleider, actief luisteraar en lid van het werkend collectief durf ik te zeggen: het was een doorslaand succes. Juist in een periode van turbulentie en transformatie blijken leidinggevenden behoefte te hebben aan een andere kijk op de werkelijkheid.

Lees verder...

Vragenderwijs

24 maart 2015

Het valt mij steeds meer op dat het stellen van goede vragen in het publieke domein zo weinig voorkomt. Noch in de politiek, noch in beleid- en onderzoekland krijgt het stellen van goede vragen de aandacht die het verdient. Goede vragen stellen is moeilijk, vereist specifieke kwaliteiten, maar veronderstelt vooral een nieuwsgierige houding. Alleen zo’n houding kan ons verder helpen bij het oplossen van complexe vraagstukken.

Lees verder...

Uitgeknepen citroenen melden zich

25 februari 2015

 

De economie mag dan uit de recessie zijn, uit een langduriger economische crisis zijn we zeker niet. Begin van deze maand speelden gelijktijdig drie situaties die een complementair beeld schetsen van de crisis waarin we ons nog steeds bevinden. Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) Nederland tornt in haar rapport “Kansrijk” opzichtig aan de rechten van werknemers. De winkelketen V&D, in handen van de Amerikaanse investeerder Sun Capital, zal het komende jaar meerdere vestigingen sluiten en vraagt onverwacht een loonoffer van 6% van haar medewerkers. Het Noord-Hollandse familiebedrijf Blokker probeert een stille reorganisatie door te voeren en dwingt winkelpersoneel vrijwillig ontslag te nemen. Die drie gebeurtenissen, hoe verschillend ook, maken duidelijk dat we op de grenzen van ons economisch bestel stuiten.

 

 

 

 

Lees verder...

Een onsje serendipiteit graag

26 januari 2015

Een collega van mij en ik hebben afgelopen week de eerste trainingsavond van een reeks van acht met zes jonge, veelbelovende leidinggevenden uit de regio achter de rug. Kern van het programma is het kweken van alertheid om de toekomst, die zich aandient ook daadwerkelijk aan te grijpen. De huidige systeemcrisis op verschillende beleidsmaatschappelijke vlakken vraagt om een andere manier van kijken, begrijpen, ontwerpen, sturen en interveniëren. Het grappige is dat ik tijdens de voorbereiding op de cursus bij toeval in aanraking kwam met het begrip serendipiteit, dat mij niet meer losliet en dat bepalend bleek voor mijn kijk op organisatie ontwikkeling.

 

 

Lees verder...

Ontwaken uit de slaap

29 december 2014

Het kerstreces heeft me rust, reflectie en realistisch inzicht gebracht. De wandelingen langs de Normandische kust, dwars tegen de storm en striemende regen in, hebben me doen beseffen dat het verlaten van m’n comfortzone nodig is voor een volgende stap in m’n leven. Het ontwaken uit de grote slaap is een proces van pijn en het overwinnen ervan. Als pijn duidt op het verschil tussen wat je kent in je verlangen en de feitelijke werkelijkheid dan is het overwinnen van pijn het van binnenuit herscheppen van de werkelijkheid. Stond deze eerst buiten en zelfs tegenover mij, geleidelijk aan heb ik geleerd me ertoe te gaan verhouden in plaats van er op af te geven of me ermee te gaan vereenzelvigen. Wat geweest is, is geweest, ik kan er met afstand naar kijken en tegelijkertijd vorm gaan geven aan een nieuwe, zelf gekozen toekomst, hoe mistig die nog is. Zo ervoer ik de kerst van 2014.

Lees verder...

Taboes onder de taboes

21 november 2014

Sinds kort ben ik partner van het kennisnetwerk Archimedes, een samenwerkingsverband van professionals op het gebied van werkdruk en werkstress. De verzamelde expertises bestrijken een breed scala van disciplines, die ingezet worden bij individuele coaching, teamleren en organisatieontwikkeling. Het interessante van dit netwerk is niet alleen dat de disciplines van de netwerkleden complementair zijn, maar dat dat ook geldt voor de interventieniveaus. Met andere woorden: organisatieleren vormt vaak de context voor teamleren, terwijl teamleren op zijn beurt weer betekenis geeft aan individueel leren. De kracht van het netwerk is dus dat er op verschillende niveaus geschakeld kan worden. Dat is ook nodig, want niets blijkt zo’n lastig vraagstuk te zijn als werkdruk. Er rust een groot taboe op dit onderwerp.

Lees verder...

Aflossing van de wacht

29 oktober 2014

Ik had enkele weken geleden een uitvoerig gesprek met de directeur van een grote landelijke jeugdhulporganisatie. Aanleiding was een hoofdstuk van zijn hand in een boek, waarin hij zijn twijfels uitte over zijn manier van leiding geven aan een groep professionals in de jeugdzorg. In dat intrigerende hoofdstuk riep hij de denkbeeldige hulp in van een aantal klassieke filosofen, die hem advies gaven over hoe vanuit het goede te handelen. Dat bleek mijn gesprekspartner erg te hebben geholpen, in de zin dat hij vanaf dat moment verantwoordelijkheid durfde te delen. Aan het einde van dit boeiende gesprek beloofde hij mij zijn nieuwste boek toe te sturen, waarin hij stil staat bij leiderschap en invloed. Tijdens het lezen van dit prozaïsche werk werd mij nog duidelijker dan voorheen dat we behoefte hebben aan een ander en – deels ook – nieuw soort leiderschap.

Lees verder...

Scharmer en ik

18 september 2014

Het is bijna twee jaar geleden dat er abrupt een einde kwam aan mijn carrière binnen het onderwijs en kort daarvoor bij de overheid. Het voelde op dat moment als een einde aan mijn existentiële zekerheid. De bodem werd onder mij weggeslagen; angst en boosheid waren de bovenliggende emoties. Ik besefte toen nog niet dat een nieuwe toekomst zich al meester van mij aan het maken was en dat ik niet meer paste in organisaties die oude oplossingen voor nieuwe vraagstukken predikten. In dat proces van verhoogd bewustzijn ontmoette ik Scharmer.

Lees verder...

^ Naar boven