Nieuws

Tussen boosheid en zelf-leiderschap

26 februari 2017

Zoals bij iedere verkiezing voor de Tweede Kamer, denk ik dat dit de verkiezing aller tijden zal worden. Eerder hoopte ik altijd op een doorbraak naar vernieuwing, ook al wist ik dat de meeste partijen zich telkens weer lieten kooien door hun eigen verouderde gedachtengoed. Sinds het ‘populisme’ zo’n sterke aantrekkingskracht blijkt te hebben en Donald Trump president in de Verenigde Staten is geworden, ben ik er nog meer van overtuigd dat de komende verkiezingen voor een waterscheiding gaan zorgen, wie winnen er? Zijn het ditmaal de boze burgers of de zelfsturende burgers? Eigenlijk gaat het om de vraag hoever we zijn in de mentale en psycho-sociale verwerking van de huidige tijd met z’n chaotische tafrelen en onontwarbare kwesties.

Lees verder...

Eigen waarheid eerst

29 januari 2017

Terwijl sommige wetenschappers al durven uit te spreken dat we in het geologische tijdperk van het Antropoceen zijn aanbeland, stelt de nieuwe regering van de Verenigde Staten dat de klimaatverandering niet aan de mens is toe te schrijven. Het lijkt een detail, maar wat zegt dit tegengestelde beeld van de werkelijkheid, wat zit er achter?

Lees verder...

Het menselijk tekort

30 december 2016

Het is goed om af en toe de filosofische bril weer eens op te zetten en te helicopteren boven ons dagelijks bestaan. Wat zien we dan en hoe duiden we dat? Vanuit ons eigen westerse perspectief zien we een globalisering die politiek en economisch tot afhankelijkheden en tegelijkertijd tot sociale verschillen leidt. We zien - mede als gevolg van de technologische ontwikkelingen - een samenleving in versnelling zonder doel voor ogen, die zich focust op concurrentie en behoud van verkregen posities. De potentiële kracht van onszelf en ons samen is er wel, maar er hangt een schijnbaar ondoordringbaar scherm voor. Met de filosofische bril op kunnen we ervoor zorgen dat dat scherm doorzichtig wordt of - nog mooier – verdwijnt.

Lees verder...

Door de bril van het ambacht

30 november 2016

Mijn betrokkenheid bij ontwerp en uitvoering van leercirkels over leiderschap en talentontwikkeling en bij de ontwikkeling van het nieuwe gebiedsgerichte werken bracht me weer bij het boek dat ik wel eens had ingekeken, maar niet gelezen. Dat kwam er toch van toen Managementboek mij vroeg een recensie te schrijven, maar ik wilde meer. Ik wilde onderzoeken of het boeiende boek van Richard Sennett over de Ambachtsman, acht jaar oud al weer maar nu een nieuwe druk, mij zou kunnen helpen bij de duiding van vraagstukken op het gebied van organisatie- en gebiedsontwikkeling. Na lezing is het antwoord volmondig ‘ja’. Reden dat ik het hier met lezers van mijn blog wil delen. Een column over sociale innovatie.

Lees verder...

Een week van innovatie ervaringen

30 oktober 2016

Zoals de natuur in de herfst met het vallen van de bladeren al weer voorsorteert op het voorjaar waarin het leven weer tot bloei komt, zo heb ik voor mezelf ook deze herfstvakantie beleefd. Als een tijd om na te denken over de toekomst die zich aandient. Aanleiding daarvoor waren een drietal momenten die iets meer contour gaven aan de tijd die gaat komen.

Lees verder...

Overvloed en onbehagen

26 september 2016

De Troonrede maakt duidelijk dat ons onbehagen een schaduw werpt over de toekomst. Zoals we ooit rustig en in betrekkelijke welvaart op onze routines konden leven, die tijd is voorbij. Dreiging van buitenaf is reëel, ‘nieuwe medelanders’ dienen zich in grote getalen aan. Of we met integratie alleen hoeven terug te grijpen op onze Grondwet en het handhaven van wetten is twijfelachtig. Achter de uiterlijke crisis van de internationale spanningen schuilt een interne zingevingscrisis, die te maken heeft met een gebrek aan waarden bewustzijn en productieve vermogens.

Lees verder...

Overbruggen van werelden

22 augustus 2016

Juist vakanties maken heldere denkprocessen mogelijk. Als niets moet, ontstaat alles, zeg ik wel eens gekscherend tegen mijn collega’s. Zo gaat het met (geconditioneerde) vrijheid en zo is het mij de afgelopen vakantie ook vergaan. Door verschillende ervaringen met elkaar te verbinden ontstond bij mij dieper inzicht in de human condition van deze tijd en hoe deze te beïnvloeden. In deze blog traceer ik dit vrije associatieproces bij mijzelf aan de hand van het migratiedilemma.

 

 

Lees verder...

Stuiten op bestuurlijke grenzen

25 juni 2016

Bestuurskundigen kunnen hun borst natmaken. Er is werk aan de winkel. Blijkens de recente signalen van een tweetal studieclubs c.q. commissies moeten we naar een maatwerkdemocratie en zelfs naar een meervoudige democratie. Alles wijst erop dat we te maken hebben met een crisis in de democratie en dat we op zoek moeten naar een ander (sturings)paradigma. 

Lees verder...

Voorbij ons arbeidsbestel

27 mei 2016

Ons huidige arbeidsbestel heeft z’n langste tijd gehad. Dat geldt ook voor de wijze waarop arbeidsorganisaties tegen ‘arbeid’ aankijken. Het bestel toont tekenen van slijtage, de logica ervan wordt niet meer onderkend en mechanismen leiden tot ongelijkheid. Het kan anders als we in het diepe durven te springen. ‘Voorbij’ slaat dus zowel op het verlaten van het oude bestel als op de wenselijkheid om ons te openen voor mogelijkheden die we nu misschien nog niet zien.

Lees verder...

Gedogen en ontwijken

26 april 2016

Ik wil deze column besteden aan het doorlichten van twee begrippen, twee werkwoorden die de afgelopen week door mijn hoofd spookten: gedogen en ontwijken. Begrippen, die na doordenking heel veel zeggen over onze cultuur, zo je wilt ons beschavingsniveau. Alsof dat al niet complex genoeg is, wil ik ze beschouwen in het perspectief van twee boeken. Eén recent, één al wat ouder, die mij op het gebied van cultuur-maatschappelijke diagnose veel inzicht hebben verschaft.

 

 

Lees verder...

Kijken naar gedrag

28 maart 2016

Het dagblad ‘Trouw’ opende afgelopen woensdag met de kop “De aanslagen die Brussel wel en niet verwachtte”. Dit naar aanleiding van de terreuracties op het vliegveld Zaventem en de metro, waarbij veel doden en heel veel gewonden vielen. Hoe afschuwelijk ook, ik moest even door denken over die kop in de krant. Hoe kun je nu tegelijkertijd iets wel en niet verwachten?

 

 

Lees verder...

Kunst oefent uitstel

29 februari 2016

Naarmate de samenleving haar kookpunt nadert, versnelling doel op zich wordt, maatschappelijke verhoudingen zich verharden en we steeds meer vast blijven houden aan oud gedrag, is kunst een manier om anders naar onszelf en de werkelijkheid te kijken. Eigenlijk attendeert kunst ons om goed te kijken. Op een of andere manier zijn we verleerd om goed te kijken. Oefening daarin baart kunst!

 

Lees verder...

^ Naar boven