Nieuws

134567

Kamperen: een vruchtbare metafoor

27 augustus 2014

Hoewel wij al  jarenlang kamperen werd mij pas tijdens deze zomervakantie duidelijk wat voor geweldige waarde kamperen voor mij heeft en waarvoor ‘kamperen’ staat: eenvoudig leven, genieten, loslaten, improviseren, experimenteren, helen, disciplineren. Ja, inderdaad allemaal werkwoorden, omdat we ze dagelijks gevoeld en in de praktijk gebracht hebben.

Lees verder...

Terugvinden van het morele kompas

13 juli 2014

Na 58 verhoren door de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties vallen twee dingen op. Op het individuele niveau van de verantwoordelijken zien we weinig reflectief vermogen en is ook een gemeend excuus aan de samenleving afwezig. Op het systeemniveau wordt de spanning zichtbaar tussen klassieke interventiemechanismen als controle er regulering van buitenaf en de behoefte aan professioneel gedrag van binnenuit. Beide voorlopige conclusies hebben te maken met het morele kompas dat we als samenleving over boord hebben gegooid.

Lees verder...

Gebruiken van talenten

12 juni 2014

Ik verbaas mij regelmatig over zaken, die met elkaar op gespannen voet lijken te staan. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met mijn trage begrip van de werkelijkheid, waar we constant in ondergedompeld worden. Want, zo zou je kunnen denken, als je op zoek gaat naar vreemde dingen, dan vind je ze ook. Dat is natuurlijk ook zo en ik besef ook wel dat het veel gemakkelijker is om over de alledaagse dingen heen te stappen en te doen alsof ze gewoon of vanzelfsprekend zijn. Toch is er een zaak, laten we het zo maar noemen, die mij al lange tijd blijft bezighouden: het systematisch verknoeien van talent. Hoe is het mogelijk dat we talent niet zien, er niets mee kunnen en er niets mee doen? En hoe kan de wal het schip doen keren?

Lees verder...

Transformatie en herdefiniëring

19 mei 2014

De afgelopen week besefte ik ineens dat al die transformaties waar we onze mond vol van hebben niet alleen een permanente veranderopgave is voor leidinggevenden èn leidingnemenden, maar dat ook professionals nog een lange weg te gaan hebben.

Lees verder...

Voorbij de klittende ideologieën

08 april 2014

Of we het nu hebben over de participatiemaatschappij, de doe-democratie, de Big Society, civic economy of social impact  bonds, het zijn allemaal concepten die een breuk met het verleden impliceren. Onze twee maatschappijbeeld, die van de traditionele verzorgingsstaat en van het economische marktdenken, samen een milde vorm van kapitalisme vormend, hebben bewezen niet meer te werken.

Lees verder...

Betreden van nieuwe paden

07 maart 2014

Twee recent verschenen adviesrapporten aan de regering hebben mijn aandacht getrokken: het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de lerende economie en dat van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)over sociale innovatie. Wat mij trof was niet eens zozeer de beweging van beide adviezen in de richting van wat ik de versterking van de onderstroom noem, maar de lauwe en afhoudende wijze waarop de regering kennis heeft genomen van dit advies.

Lees verder...

Onderzoek als countervailing power

06 februari 2014

Onderzoek behoedt organisaties voor doorgeslagen ambities en helpt organisaties op weg om los te komen van hun reproducerende routines. In die zin is onderzoek een belangrijke countervailing power op de rand van organisaties. Het helpt organisaties tegelijkertijd pragmatisch te zijn èn te vernieuwen.

Lees verder...

De samenleving en organiseren

18 december 2013

Ik kom er steeds vaker achter dat mijn reflectieve vermogens aan het eind van het jaar wat sterker lijken te zijn ontwikkeld dan in de rest van het jaar. De donkere dagen voor Kerst inspireerden me om eens na te denken over mijn ervaringen met de publieke sector in de afgelopen decennia. Wat had ik zien veranderen maar ook gelijk blijven? Ik kwam er weliswaar achter dat organisaties steeds minder in zichzelf gekeerd zijn en dus meer naar buiten gericht, maar ook dat de verleiding van navelstaren en uitgaan van de veronderstelde suprematie van de eigen organisatiedoelstellingen wel heel sterk blijven. 

Lees verder...

De versleten harde schijf

03 december 2013

Het moet het voorjaar van 2001 zijn geweest dat mijn toenmalige trainer Cees Cassee mij confronteerde met mijn gebrekkige communicatie. Ik kan niet ontkennen dat ‘mijn geval’ hem wel intrigeerde, maar hij bleef bij zijn harde oordeel dat mijn harde schijf versleten was.

Lees verder...

Versterken van de onderstroom

26 september 2013

Nu steeds duidelijker wordt dat niet alleen de financiële wereld haar systematiek op de aanname van ongebreidelde groei baseerde, maar dat wij, gewone mensen, dit mogelijk hebben gemaakt, is het niet vreemd dat we nog steeds de crisis niet te boven zijn.

Lees verder...

134567
^ Naar boven