Boekrecensies

De boekrecensies van VinNDT hebben betrekking op leidinggeven, verandermanagement en maatschappelijke ontwikkelingen. Ik beschrijf hier de recensies voor de organisatie Managementboek.
 

12

Woorden wisselen; werken aan een hertaling van besturen, organiseren en adviseren

02 april 2019

Van Twist laat zien hoe taal ons handelen beïnvloedt, hoe krachtig taal is, maar ook hoe die kracht weer kan uitdoven. Van Twist presenteert een aantal stijlvormen bij het besturen van organisaties, bij het organiseren zelf en bij het beleid dat wordt ingezet om organisatiedoelen te halen.

<bottom>https://www.managementboek.nl/boekblog/recensies/8711

Verandermanagement; 18 populaire veranderideeën getoetst

20 november 2018

Ten Have c.s. lichten 18 populaire veranderideeën door die voor als vanzelfsprekend waar genomen worden en komen tot de conclusie dat heel veel ideeën niet universeel toepasbaar zijn en verder onderzoek behoeven.

<top> https://www.managementboek.nl/boekblog/recensies/8286/

Instituut voor briljante mislukkingen

06 november 2018

Iske laat zien dat het maken van fouten ingesleten is in onze voornamelijk neo-liberale succes cultuur. Het structureel verwarren van feitelijke en wenselijke werkelijkheid leidt ertoe dat we geen oog hebben voor de briljante mislukkingen die kunnen leiden tot positieve veranderingen.

https://www.managementboek.nl/boekblog/recensies/8217

Ecologisch wezen

31 oktober 2018

Morton laat zien dat de ingewikkelde ecologische kwesties een andere manier van kijken vrage, waarbij we moeten beseffen dat we alleen maar deel van de oplossing kunnen zijn als we beseffen deel van het probleem te zijn.

<bottom> https://www.managementboek.nl/boekblog/recensies/8202/ecologisch_wezen_-_is_waard_gelezen_te_worden

Over hoop; gids voor (schalige) wereldverbeteraars

31 augustus 2018

Anne Pastors gaat met Cees Zwart een reeks van gesprekken aan over innerlijke vrijwording engemeenschapsvorming; kernbegrippen in het leven en het werk van Zwart. Het is enerzijds een reflectie op het verleden, maar ook een hoopvolle vooruitblik op de toekomst. 

https://www.managementboek.nl/boekblog/recensies/7956

Metamorfose; de nieuwe welvaart

11 juni 2018

De futuroloog Wim de Ridder stelt zich in dit boek de kernvraag of de opkomst van de digitale technologie zal eiden tot een maatschappelijke orde waarin mensen elkaar respecteren en samen optrekken om de kwaliteit van de wereld te verbeteren. Technologie maakt veel mogelijk, maar wie beschikt over de macht en de toegang tot gebruik?

<top> https://www.managementboek.nl/boek/9789462761094/metamorfose-de-nieuwe-welvaart-wim-de-ridder?prorecensie=976#recensies.

Een cultuur voor iedereen; hoe creëer je een Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisatie

15 maart 2018

De auteurs laten ons zien dat Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisaties doelbewust en voortdurend bezig zijn om de ontwikkeling van de organisatie en de mensen  alsmede de relatie tussen beide centraal stellen. Belangrijk is onderscheid te maken tussen drie plateaus van volwassen mentale complexiteit: sociaal perspectief, zelf creërend perspectief, transformatieperspectief. 

<bottom> https://www.managementboek.nl/boekblog/recensies/7371

De nieuwe politiek van Europa

31 oktober 2017

Luuk van Middelaar beschrijft in 'De nieuwe politiek van Europa', een volwassenwordingsproces in de politiek van Europa. De grote problemen zijn niet meer op te lossen met technisch-bureaucratische vernuftige oplossingen, maar vragen om een stevig standpunt en de bereidheid om vuille handen te maken: van Vredesproject naar Machtsproject.

<bottom> https://www.managementboek.nl/boekblog/recensies/6912/de_nieuwe_politiek_van_europa

Game changers; hoe Nederlandse bedrijven het spel veranderen

04 september 2017

Veranderen is volgens Van den Oord c.s. meer dan verbeteren, een vaak radicale koerswijziging. Door het spelconcept en het gebruik van paradoxen te introduceren geven de auteurs spelveranderaars methoden in handen om de koers van de organisatie met succes te kunnen veranderen.

<bottom> https://www.managementboek.nl/boekblog/recensies/6666/gamechangers 

Quantum leiderschap

30 juni 2017

Inspiratiebron voor Zohar is de quantumfysica. Zij ziet hierin de kans voor leiders om altijd vanuit een nieuw perspectief strategieën en besluiten aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Zij beschrijft acht principes die quantumleiderschap typeren.

https://www.managementboek.nl/zoeken/cat:magazine/auteur:paul-misdorp?q=Recensie+Dana+Zohar

Hoe raak je ze kwijt; over ontspoorde leiders en slechte managers

17 mei 2017

Schrijvers gaat bewust niet in op de vraag wat goed leiderschap is, maar focust zijn aandacht op slecht management en ontspoorde leiders. Dat zijn in elk gaval mensen die niet in het belang van het grotere geheel denken en handelen.

https://www.managementboek.nl/boekblog/recensies/6336/hoe_raak_je_ze_kwijt

Dwalen in het antropoceen

24 maart 2017

René ten Bos beschrijft de ontwikkelingsgang van de mensheid en constateert dat we terecht zijn gekomen in het Antropoceen, het tijdperk dat zich kenmerkt door de veronderstelde overmacht van de mens over de natuur. Nu de natuur begint terug te slaan, lijken we de weg kwijt. Ten Bos laat zien dat we verdwaald zijn en dat dat de permanente conditie is van de  mens in deze tijd. We moeten ons daartoe leren te verhouden.

<bottom>https://www.managementboek.nl/boekblog/recensies/6155/dwalen_in_het_antropoceen

12
^ Naar boven