Inspireren

De bron van elke verandering, verbetering of ontwikkeling is de inspiratie. Mensen en organisaties moeten ergens door geraakt worden als zij willen veranderen. VinNdt is daarnaast in staat de dilemma's te schetsen én aan te sluiten bij de persoonlijke ervaringen van mensen. Dat brengt mensen in beweging.

VinNDT belicht de vraagstukken altijd vanuit de context. Daardoor wordt de complexiteit van vraagstukken erkend. Dat leidt tot groter begrip en aangrijpingspunten voor verandering.
 
Om beter te begrijpen worden paradoxen zichtbaar gemaakt en dilemma's geschetst. Paradoxen zijn leerzaam en maken dat zaken die schijnbaar tegenstrijdig zijn op een ander niveau tóch verbonden kunnen worden. Dilemma's zijn bruikbaar om tot een scherper beeld te komen van het vraagstuk. 
 
VinNdt benadert vraagstukken vanuit een ander (soms onverwacht)  perspectief. Dat werkt verhelderend en draagt bij aan meer flexibiliteit en een grotere receptiviteit.
 
VinNdt verhaalt in de vorm van presentaties, essays, columns en blogs.

Terug...

^ Naar boven