Boekrecensies

De boekrecensies van VinNDT hebben betrekking op leidinggeven, verandermanagement en maatschappelijke ontwikkelingen. Ik beschrijf hier de recensies voor de organisatie Managementboek.
 

12

Wie kies je om te zijn?, gesprekken en gedachten over een nieuwe tijd

08 februari 2022

'Wie kies je om te zijn' is een bundeling van 53 verhalen over mensen die in meer of mindere mate bekende Nederlanders zijn en allemaal iets meegemaakt hebben die hen op een nieuw spoor naar de toekomst zet en deze op een andere manier beschouwen. Bijgaande link naar mijn recensie van het boek van Roek Lips in Managementboek : https://www.managementboek.nl/magazine/recensie/18981/wie-kies-je-om-te-zijn-kan-iets-losmaken-bij-de-lezer 

Leidinggeven aan zelforganisatie, een paradox? Over leiderschap, teambuilding en eigenaarschap

05 januari 2022

Zelforganisatie is 'in', omdat veel organisaties drijven op de creatieve kracht van het individu en van teams. Veronique Kilian laat zien welke elementen nodig zijn voor zelforganisatie en eigenaarschap en laat vooral zien wat werkt. 

<bottom>https://www.managementboek.nl/magazine/recensie/18881/leidinggeven-aan-zelforganisatie.-een-paradox-toepasbaar-voor-leiders?viewkey=256315-63b43f5f-b9a3ae83-0fb56950-f19750a8-bc08e8c2-dcd71304-4ebd120d-439ed9f7-7745f6a9&force-cache-refresh=1

De sleutels van de leider

15 december 2021

Bijgaand treft u, via onderstaande link, de recensie in Managementboek het boek van Gabriël Antonio 'De sleutels van de leider', aan waarin Antonio laat zien hoe je gericht invloed kan uitoefenen op jezelf en je omgeving en hoe je daarvoor de juiste sleutels kunt benutten.

 

Recensie De sleutels van de leider

De vorstenspiegel

24 februari 2021

Vanuit een 7-tal principes ontwikkelt Gabriël Antonio in zijn boek 'De vorstenspiegel' een denkraam voor leiders, professionals en andere beïnvloeders. Zie onderstaande recensie van mij in Managementboek.

 

Recensie De Vorstenspiegel

De meeste mensen deugen

04 december 2020

Vandaag verscheen bij Managementboek mijn recensie over het boek 'De meeste mensen deugen', waarin Rutger Bregman afrekent met de dominante gedachte dat de mens in zijn gedag primair geleid wordt door eigenbelangen en individueel succes. 

 

Recensie De meeste mensen deugen

Stop; stopstrategie voor organisaties

13 oktober 2020

Vandaag een interessante recensie over het boek van Marije van den Berg over de stopstrategie. Zij stelt dat om te veranderen er altijd 'iets af moet'. Dus stoppen met wat vanzelfsprekend leek, maar het bij nader inzien niet is.

https://www.managementboek.nl/boekblog/recensies/10441/stop.-stopstrategie-voor-organisaties-een-essentiele-bijdrage

Dat had niet zo gemoeten; fouten en falen van de overheid onder het vergrootglas

09 september 2020

Roel Bekker laat zien dat veel grote maatschappelijke problemen niet meer in de tradiotionele hokjes van de overheid passen, maar grensoverschrijdend zijn. En dan gaat het vaak fout en zorgt de verwarring in de politiek nog eens extra voor problemen. <bottom> https://www.managementboek.nl/boekblog/recensies/10325/dat-had-niet-zo-gemoeten-overheidsfalen-in-heldere-taal-uitgelegd 

Cicero leest Covey; retorica in populaire managementboeken

19 februari 2020

Harm Klifman laat op inspirerende wijze zien waarom en hoe de managementliteratuur aanspreekt, maar ook welke overdreven verwachtingen worden gewekt. 

<bottom>https://www.managementboek.nl/boekblog/recensies/9669

Principes

14 februari 2020

In dit boek blikt Ray Dalio terug op zijn carrière bij Bridgewater en wat het bedrijf groot gemaakt heeft. Dalio laat zien hoe het organisatiemodel van de ideeënmeritocratie, waarin het proces van continu beter presteren centraal staat, heeft gewerkt en nog steeds werkt.  https://managementboek.nl/boekblog/recensies/9656

Signatuur in de zorg; de weg naar leiderschap met positieve impact

12 december 2019

Hessiële Kerkhoff voert gesprekken met leiders in de zorg en komt tot de conclusie dat echte leiders voortdurend zoekende zijn naar balans tussen uitersten, zoals tussen structuur en vastigheid bieden en vernieuwen, tussen uniformiteit in procedurs en menselijk maatwerk en tussen weten en niet weten. https://www.managementboek.nl/boekblog/recensies/9487

 

 

Homo universalis; moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance

25 oktober 2019

De uitgebreide analyse van deze tijd leidt er vokgens Van Egmond toe dat de noodzaak van leiderschap op het midden tussen private en publieke verantwoordelijkheid en tussen individu en gemeenschap actueler is dan ooit te voren.

https://www.managementboek.nl/boek/9789044542349/homo-universalis-klaas-van-egmond?prorecensie=976#recensies

Bezieling werkt; acht bronnen van groei en ontwikkeling in organisaties

11 juni 2019

Dit boek van Hans Wopereis gaat over denken, handelen en organiseren. Hoe vanuit bezieling en vertrouwen leiderschap ontstaat, verantwoordelijkheid genomen wordt, mededogen getoond wordt, kringbewustzijn ontstaat, zelfonderzoek plaatsvindt en waarachtigheid nagestreefd wordt.

https://www.managementboek.nl/boekblog/recensies/8907

12
^ Naar boven