Diensten

De diensten van VinNDT hebben betrekking op leidinggeven, management, onderzoek en advisering. Ik beschrijf hier een beperkt aantal van deze diensten.

Inspireren

InspirerenDe bron van elke verandering, verbetering of ontwikkeling is de inspiratie. Mensen en organisaties moeten ergens door geraakt worden als zij willen veranderen. VinNdt is daarnaast in staat de dilemma's te schetsen én aan te sluiten bij de persoonlijke ervaringen van mensen. Dat brengt mensen in beweging. VinNDT werkt samen met Zeelenberg aan Leercirkels voor (potentieel) leidinggevenden met de bedoeling hen voor te bereiden op een andere tijd, samenleving en organisatie. Lees hier meer over op www.leercirkel.org

Lees verder...

Kennis ontwikkelen

VinNDT laat zichzelf inspireren door steeds nieuwe kennis en inzichten.  VinNDT draagt deze op een inspirerende wijze uit aan mensen en organisaties die betere besluiten willen nemen, beter beleid willen ontwikkelen en betere uitvoering willen realiseren. VinNDT helpt opdrachtgevers ingrijpende beslissingen over visie, koers en implementatie beter te onderbouwen.

Lees verder...

Vernieuwen van de bedrijfsvoering

VinNDT heeft bijdrages geleverd aan de versterking van bedrijfsvoering gericht op verhoging van de kwaliteit, productiviteit en tevredenheid.

Lees verder...

Verhogen van veerkracht in de samenleving

Verhoging veerkrachtVinNDT investeert in samenwerkingsverbanden, die zijn gericht op versterking van maatschappelijke veerkracht, samenhang en professionaliteit.

Lees verder...

^ Naar boven