"Leren van de toekomst": leergang leiderschap en talentontwikkeling

Algemene reacties

 

“Ik vond het in 1 woord: fantastisch! Bedankt voor jullie inspirerende woorden, beelden, grappen en wijsheid”.

 

“Unieke formule. Veel stof wordt aangereikt en je kunt daar het meest inspirerende uithalen voor jezelf. Veel via filmpjes. De cursus begeleiders (Paul Misdorp en Jan Willem Zeelenberg) vullen elkaar uitstekend aan door het probleem vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Ook uniek is de nadruk die ligt op leren via dialoog en nauwelijks doceren. De theorie wordt vaak ook gekoppeld aan verschillende praktijkgevallen, waardoor het gaat leven. Al met al zowel privé als zakelijk erg veel geleerd. Uniek, leerzaam en erg leuk”.

 

“Ondanks de complexe theorieën toch voldoende handvatten meegekregen om het denkproces op een andere manier te vormen en beleven. De kracht in het programma zit ‘m met name in het inspireren. Dat is door jullie heel goed opgepakt. Complimenten daarvoor”.

 

Terug... Schrijf reactie

Reacties:


René Wiersma, senior controller gemeente Breda

Ik heb veel geleerd. Vooral de Theory U is binnengekomen. Mede via de aanbevolen boeken en filmpjes. Enerzijds heeft dit mijn blik op het werk inhoudelijk gewijzigd (wat is belangrijk, waar zitten onze blinde vlekken). Anderzijds heeft het mijn werkhouding verandert (al worstel ik daar nog wel mee: aangeleerd gedrag) door echte gesprekken aan te gaan. Co-creatie is nog een wens.


Steven Vischer, adviseur riolering

Ik heb inspiratie opgedaan en een andere kijk op een nieuwe tijd gekregen. Verder heb ik inzicht gekregen in bestaande patronen en een ‘kleine’ handreiking om deze te kunnen doorbreken. Ik ben gaan beseffen dat een benadering meer vanaf de zijlijn positief is: willen waarnemen (observeren / niet gelijk oordelen/gewaarwording) in plaats van gelijk oplossingsgerichte benadering.


Marty Braat, senior adviseur Ruimte gemeente Moerdijk

Dat er veel mogelijk is met onze gemeente, we hebben een hele solide basis maar om echt de resultaten te oogsten moeten hiervoor wel de nodige veranderingen doorgevoerd worden. Ik weet nu nog niet exact welke, daar heb ik nog een aantal weken voor. Het zal wel van moed en doorzettingskracht getuigen om echt een aantal veranderingen door te voeren. Vooral het werken aan de gezamenlijke missie en het inzicht dat dit voor de een iets anders betekend dan voor de ander.


Mireille de Groot, bestuursadviseur gemeente Moerdijk

Ik ben me nog meer bewust geworden dat leiderschap met lef en daadkracht te maken heeft, maar ook dat de organisatie een goed verhaal nodig heeft en dat loslaten een noodzakelijk vereiste is. Verder heb ik kennisgemaakt met nieuwe theorieën en denkwijze. Dat gaf mij nog meer inzicht in het veranderend speelveld waar ik me op beweeg en ook dat een nieuwe soort leiderschapsstijl nodig is. De ervaringen van de andere cursisten waren zeer leerzaam en de vragen vanuit de trainers zetten tot denken aan. 


Gemma Vriens, manager Brede Scholen Etten-Leur

Allereerst hebben alle gesprekken me enorm geïnspireerd. Wat een fijne en slimme mensen bij elkaar! Dat heeft me veel energie gegeven, en zin om verder de wereld een klein beetje te verbeteren. Heerlijk om eens met een groep te zijn waarbij het borrelt en bruist en waarbij je voortdurend het gevoel hebt dat je grote denkstappen voorwaarts maakt. Heel veel puzzelstukjes uit mijn werkzame leven zijn bij elkaar gekomen: mijn interesse voor emancipatie/ empowerment, mijn eerdere gerichtheid op (participatief) actie onderzoek, mijn recentere interesse voor mindfulness en yoga, mijn drang om vanuit inhoud samen te werken, mijn huidige tussenfunctie op de brede scholen en mijn soms opstandige houding ten aanzien van de gemeente. Ik ben mij meer bewust geworden dat ik in mijn werk steeds weer terug zal moeten gaan naar de kern: waarom doen we wat we doen?


Astrid Adriaansen, wijkmanager gemeente Etten-Leur

Ik heb geleerd om met een open blik te kijken naar ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. Om op verschillende wijzen onderzoekende vragen te stellen. Om voortdurend na te denken over de eigen organisatie in relatie tot haar omgeving. Om na te denken over verbetervoorstellen ten aanzien van mijn eigen aandachtsveld “wijkgericht werken” en dit onderdeel wijkgericht werken te bezien ten opzichte van het governance-model van de gemeentelijke organisatie, maar ook in grotere context. In zijn totaalheid is het een bredere blik hebben.

^ Naar boven