Partnerschappen

VinNdt beschikt over een uitgebreid contactennetwerk van partners, met wie op creatieve en verrassende wijze wordt samengewerkt. Die samenwerking staat borg voor kwaliteit en biedt de opstap naar duurzame verandering.


Met Levare Is gaat het om het bewust ontwikkelen van medewerkers en leidinggevenden in grote transitieprocessen. 

 


Met Meeting More Minds wordt in een action researchachtige context gewerkt aan strategische organisatie ontwikkeling
en visievorming.

 


Met Pantopicon wordt gewerkt aan ontwerpende toekomsten voor gemeenten.
Met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) wordt op grond van onderzoeksresultaten een verrassende visie ontvouwd op werkprocessen binnen de publieke sector.De Ruimte Baarle Nassau
Met De Ruimte worden toekomstverkenningen vertaald naar versterking van bestuurskracht van publieke organisaties.Met de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) wordt gewerkt aan een betere positionering van de rol van onderzoek binnen de publieke sector.


Met Zeelenberg wordt nauw samen gewerkt aan de verbetering en professionalisering van organisaties en mens in de organisatie.


LOGO Maarten de Winter
Met Maarten de Winter werk ik samen op het gebied van terugdringen van de werkdruk, verhogen van de productiviteit en het versterken van de werkbeleving.Terug...

^ Naar boven