Onderzoeken

Dat leidt tot meer keuzemogelijkheden voor de toekomst, een grotere flexibiliteit in het bijstellen van doelen en meer grip op de financiering van programma's, projecten en activiteiten. Organisaties die willen veranderen, bereiken eerder hun doel als ze zich baseren op kennis, onderzoek en informatie. Wanneer organisaties bereid zijn om rekening te houden met empirische feiten, dan zullen ze beter kunnen voorsorteren op de toekomst. Dat leidt tot meer keuzemogelijkheden voor de toekomst, een grotere flexibiliteit in het bijstellen van doelen en meer grip op de financiering van programma's, projecten en activiteiten.  

Onderzoeken is een continu proces van uitvinden hoe iets in elkaar zit, wat het probleem is en hoe iets beter gemaakt kan worden. Het is steeds weer op waarde taxeren, inschatten, meten en meningen op feiten baseren. Het heeft een onthullende rol: maakt het verborgene zichtbaar. Onderzoek draagt bij aan een grotere transparantie en is een countervailing power, een controle middel om bestuurders en beleidsmakers binnen organisaties bewust en alert te maken en te houden. Goed onderzoek is kritisch, maar niet cynisch, want de openheid staat voorop. Onderzoek verschaft stevigheid en biedt grond aan een goed verhaal. Het helpt organisaties zich te bekwamen in bewuste en goede besluitvorming en draagt bij aan een zich permanent ontwikkelende organisatie.

Meer concreet: informatieanalyse, monitoring van effect en resultaat, onderzoek naar kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten leiden tot het vergroten van het weerstandsvermogen van een organisatie. Juist bij onguur weer is dit geen overbodige luxe.

Terug...

^ Naar boven