Leiding geven

Een goede leider inspireert vanuit een eigen visie, idee of verhaal, maar betrekt daarbij ook de opvattingen van anderen. Daarmee vormt leidinggeven de basis voor zelfsturing van alle betrokkenen.  

Nieuw leiderschap is sociaal innovatief. Nieuwe leiders zoeken op allerlei manieren contact  met mensen en dragen daarmee bij aan een hogere arbeidsproductiviteit, een hogere kwaliteit van het werk en daarmee meer plezier in het werk. We noemen deze vorm van leiderschap ook wel "slow management". Er is expliciet aandacht voor kwaliteit, continuïteit en reflexiviteit. Nieuw leiderschap bouwt voort op vertrouwen in professionaliteit en vakmanschap van de medewerkers.   

Ingrediënten voor nieuw leiderschap zijn:
  • Het probleem kunnen (h)erkennen en het centraal durven stellen.
  • Het optimaal kunnen benutten en verbinden van alle benodigde competenties van mensen.
  • Het bewustzijn vergroten dat ieder een onderdeel vormt van een groter geheel.
  • Het verzinnen van creatieve oplossingen samen met betrokkenen.
  • Vanuit de inspiratie en ambitie resultaatgericht sturen.
  • Het los durven laten en het overlaten aan professionals. 
 
Kortom: een nieuwe leider biedt ruimte en vertrouwen om verandering mogelijk te maken. Daarbij is niet alleen het doel van belang maar ook de manier waarop het doel bereikt wordt.
 
Op deze wijze breekt nieuw leiderschap met traditionele vormen van leiderschap die meer een top- down karakter hebben, uitgaan van instant oplossingen en daarmee tekort schieten in het oplossen van complexe problemen. 

Terug...

^ Naar boven