Persoon, prestaties, referenties

Leiding geven, onderzoeken en adviseren zijn weliswaar zijn kernvaardigheden - met een nadruk op de relatie tussen deze drie - interessanter is de wijze waarop hij daaraan invulling geeft. Nieuwsgierigheid naar de mens en het op te lossen probleem staat centraal. Daarnaast kenmerkt zijn aanpak zich door het verbinden van mensen met elkaar en van mensen aan een opgave. Zijn visie op vraagstukken is lateraal en zijn aanpak contextueel, dat wil zeggen dat steeds de relatie met de omgeving wordt meegenomen en daardoor betekenis krijgt. Vanuit de nieuwsgierigheid naar mensen ontstaat snel een verbinding, die gebaseerd is op vertrouwen en ruimte geven.
 
Paul Misdorp heeft in de afgelopen decennia kennis en ervaring opgebouwd als universitair docent, directeur van een onderzoekbureau, hoofd van een gemeentelijke onderzoekafdeling, voorzitter van een brancheorganisatie en managing director van een expertisecentrum. Leiding geven, onderzoeken en adviseren zijn weliswaar zijn kernvaardigheden - met een nadruk op de relatie tussen deze drie - interessanter is de wijze waarop hij daaraan invulling geeft. Nieuwsgierigheid naar de mens en het op te lossen probleem staat centraal. Daarnaast kenmerkt zijn aanpak zich door het verbinden van mensen met elkaar en van mensen aan een opgave. Zijn visie op vraagstukken is lateraal en zijn aanpak contextueel, dat wil zeggen dat steeds de relatie met de omgeving wordt meegenomen en daardoor betekenis krijgt. Vanuit de nieuwsgierigheid naar mensen ontstaat snel een verbinding, die gebaseerd is op vertrouwen en ruimte geven.   Prestaties leveren en plezier beleven aan inspanningen gericht op het leveren van die prestaties hangen nauw met elkaar samen. Het creëren van een prettige, op respect, openheid en vernieuwing gerichte werksfeer is de allesbepalende voorwaarde vooraf. Onderstaande voorbeelden illustreren dit:
 
  • het maken van een hecht team van professionals, waarin grensoverschrijdend gedrag als 'must' wordt ervaren
  • het inspireren, stimuleren en laten landen van kwaliteitsbeleid gericht op versterking van bedrijfsvoering en professionele competenties
  • het versterken van de kwaliteit van bedrijfsvoering om daarmee de effectiviteit beter zichtbaar te maken
  • het verbinden van de kracht van verschillende generaties
  • het nemen van lastige beslissingen op basis van respect, steun en vertrouwen
  • het neerleggen van een visie, een strategie, een koers, een richting vanuit de verbinding van hoofd en hart
  • het organiseren van creatieve kennismeetings om urgentie van thema's aan te geven
  • het schrijven van uitdagende teksten en het hebben van uitdagende gesprekken met mensen gericht op professionalisering van het werk
  • het op interactieve wijze onderzoeken van verbeteringsmogelijkheden met betrokkenen
  • het leveren van grensverleggende en invloedrijke rapportages op basis van samenwerking en creativiteit tijdens het proces
Bij zijn afscheid als voorzitter van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO)Afscheid VSO en als hoofd van de onderzoekafdeling Onderzoek en Informatie (O&I) hebben zijn toenmalige collega's Paul een afscheidsboek aangebodenAfscheid O&I Breda, waarin iedere collega op openhartige wijze een beeld van Paul heeft geschetst. Daaruit komt een beeld naar voren van iemand die bevlogen is vanwege zijn ideeën, die betrokken is op 'zijn mensen' en die vast besloten is goede prestaties neer te zetten en resultaten te behalen. (Link naar Beste Paul .... en naar Een reflectie op 14 jaar Paul Misdorp)

Terug...

^ Naar boven