Onderstroom

De onderstroom in de samenleving is een reactie op de luie bovenstroom. Lui, omdat het ingezette kennis- en handelingsrepertoire om oplossingen voor problemen in de samenleving te bedenken verlopen is en niet meer voldoet. Het komt daarbij steeds neer op meer van hetzelfde in plaats inspelen op datgene waaraan behoefte bestaat. Men benut de kennis en creativiteit die voor handen is niet of onvoldoende.
 
De initiatieven in de samenleving, die de onderstroom markeren, kenmerken zich door: 
  • handelen vanuit integriteit, gericht op samenwerking en samen delen
  • waardering voor de mens (in z'n verscheidenheid in Zijn en behoeften)
  • innovatieve, samenhangende en duurzame oplossingen
  • hechten aan identiteit en herkenbaarheid
  • ontwikkelingsruimte en zelfrealisatie in een publieke setting, vanuit een publiek belangDe onderstroom is initiatiefrijk, creatief, gericht op verbetering en gelijkwaardigheid in deelname. Versterking daarvan veronderstelt lateraal denken. Lichte sturing van het toeval doet niet alleen mooie ideeën ontstaan, maar leidt ook tot mooie ontmoetingen. 

VinNDT  helpt de onderstroom zichtbaar maken. Dit leidt tot nieuwe inzichten en  handelingsperspectieven.

 

 

JanRotmans-Chassetheater-31jan2017

 

Presentatie van Jan Rotmans op 31 januari 2017 in het Chassétheater in Breda over de verandering van tijdperken. 

 

Rotmans schetst op deze avond het belang van het creëren van een radicaal en diepgaand draagvlak in plaats van een breed draagvlak omdat je daarmee weerstand organiseert. Daarbij is met name de rol van de verbinder belangrijk. Hij is in staat om mensen mee te krijgen in het verleggen van de koers. Zij voelen als geen ander aan dat vraag en aanbod op een andere manier verbonden kunnen en moeten worden en weten mensen te mobiliseren. Rotmans pleit voor een activistische houding van ‘ongewoon doen, maar wel vanuit een visie’.

 

Terug...

^ Naar boven