Inspiratie

VinNDT helpt organisaties zich op onderzoekende wijze te professionaliseren. Dat betekent:
 
  • leren begrijpen hoe het vraagstuk in elkaar zit
  • het ontwerpen van haalbare visies en concrete strategieën
  • het steeds weer plaatsen van deelaspecten (vraagstukken, oplossingen) in een groter geheel
  • het zichtbaar maken van lange termijn effecten en wat de betekenis daarvan is voor het Hier & Nu
  • tijd nemen om met elkaar tot een oplossing te komenVinNDT analyseert, verbindt, ontwikkelt.
 
VinNDT stimuleert tot het zetten van kleine stapjes.
 
VinNDT wijst op trends en ontwikkelingen en verkent de toepasbaarheid ervan.
 
VinNDT helpt de mindset van mens en organisatie te ontwikkelen. 
 
VinNDT werkt vanuit een grote betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken.
 
VinNDT handelt vanuit respect voor een ieder, zoekt samenhang en samenwerking.
 
VinNDT helpt zoeken naar een visie en boekt juist daardoor concrete resultaten.
 

Terug...

^ Naar boven