Kennis ontwikkelen

VinNDT laat zichzelf inspireren door steeds nieuwe kennis en inzichten.  VinNDT draagt deze op een inspirerende wijze uit aan mensen en organisaties die betere besluiten willen nemen, beter beleid willen ontwikkelen en betere uitvoering willen realiseren. VinNDT helpt opdrachtgevers ingrijpende beslissingen over visie, koers en implementatie beter te onderbouwen.

Juist in tijden van schaarste en bezuinigingen is het belangrijk om maximaal gebruik te maken van de beschikbare kennis en informatie, bijvoorbeeld door zogenaamde cold cases aan te pakken. Kennis en informatie vormen de brandstof voor ontwikkeling, aanpassing en verbetering.
 
VinNDT organiseert workshops, brainstormsessies, Eigen Kracht Tafels, kennisateliers en (meta)evaluatiesessies. Steeds vormt de informatie (feiten en relazen, beleving, administraties en registraties) de input voor dialoog, discussie, waardering en handelen. Dit resulteert in nieuwe handelingsperspectieven die worden opgetekend in rapportages, artikelen in media, boeken, reviews, etc.

Terug...

^ Naar boven