Nieuws

De verbeelding aan de macht

23 mei 2017

Kunst spreekt tot de verbeelding en kan ons helpen los te komen van de zwaarte van het heden. Aan verbeeldingskracht hebben we in onze tijd van afhoudende behoudzucht dringend behoefte. Hoewel we niet in utopieën hoeven te geloven, is het goed om ons iets van die nieuwe toekomst voor te stellen. Helaas is een kleine voorafschaduwing van die toekomst slechts weinigen gegeven. De vorige week op 79 jarige leeftijd overleden Duitse schilder Johannes Grützke mag dan weinig op hebben gehad met de toekomst, aan verbeeldingskracht ontbreekt het bij zijn schilderijen niet. Toch reden om eens wat dieper in zijn werk te graven.

Lees verder...

Het bewustzijn en ons denken

25 april 2017

De crises van onze samenleving, niet alleen in de financiële sector maar zeker ook in de publieke sector is ten diepste een waardencrisis. Ons geloof in ongelimiteerde groei en vooruitgang berust op een vanzelfsprekendheid die niet vanzelfsprekend meer is. We komen er steeds vaker achter dat we middelen tot doel hebben verheven en dat we niet hebben gekeken naar de effecten van ons gedrag op mens en omgeving. We hebben ons als subject steeds soeverein buiten de ander c.q. het andere (object) opgesteld en beseffen nog maar in beperkte mate dat wijzelf ook die ander zijn en deel uitmaken van het andere zijn. Kortom: dat we deel uitmaken van een groter geheel. Wat betekent dat voor ons denken en handelen?

 

 

Lees verder...

Innovatie binnen het primaire proces

26 maart 2017

Leiderschap en innovatie hangen nauw met elkaar samen. Is management vooral gericht op het optimaliseren van de bestaande middelen om korte termijndoelen te bereiken, leiderschap gaat over het durven stellen van de vraag naar het voortbestaan en het vervolgens borgen daarvan. Dat lijkt abstract en wordt daarom vaak als niet ter zake doende beschouwd, maar is wel essentieel. Mijn ervaring is dat het erkennen van die abstractheid en het vervolgens concretiseren daarvan mogelijk en heel boeiend is. Ook al gaat die weg niet over rozen.

 

 

Lees verder...

Tussen boosheid en zelf-leiderschap

26 februari 2017

Zoals bij iedere verkiezing voor de Tweede Kamer, denk ik dat dit de verkiezing aller tijden zal worden. Eerder hoopte ik altijd op een doorbraak naar vernieuwing, ook al wist ik dat de meeste partijen zich telkens weer lieten kooien door hun eigen verouderde gedachtengoed. Sinds het ‘populisme’ zo’n sterke aantrekkingskracht blijkt te hebben en Donald Trump president in de Verenigde Staten is geworden, ben ik er nog meer van overtuigd dat de komende verkiezingen voor een waterscheiding gaan zorgen, wie winnen er? Zijn het ditmaal de boze burgers of de zelfsturende burgers? Eigenlijk gaat het om de vraag hoever we zijn in de mentale en psycho-sociale verwerking van de huidige tijd met z’n chaotische tafrelen en onontwarbare kwesties.

Lees verder...

Eigen waarheid eerst

29 januari 2017

Terwijl sommige wetenschappers al durven uit te spreken dat we in het geologische tijdperk van het Antropoceen zijn aanbeland, stelt de nieuwe regering van de Verenigde Staten dat de klimaatverandering niet aan de mens is toe te schrijven. Het lijkt een detail, maar wat zegt dit tegengestelde beeld van de werkelijkheid, wat zit er achter?

Lees verder...

Het menselijk tekort

30 december 2016

Het is goed om af en toe de filosofische bril weer eens op te zetten en te helicopteren boven ons dagelijks bestaan. Wat zien we dan en hoe duiden we dat? Vanuit ons eigen westerse perspectief zien we een globalisering die politiek en economisch tot afhankelijkheden en tegelijkertijd tot sociale verschillen leidt. We zien - mede als gevolg van de technologische ontwikkelingen - een samenleving in versnelling zonder doel voor ogen, die zich focust op concurrentie en behoud van verkregen posities. De potentiële kracht van onszelf en ons samen is er wel, maar er hangt een schijnbaar ondoordringbaar scherm voor. Met de filosofische bril op kunnen we ervoor zorgen dat dat scherm doorzichtig wordt of - nog mooier – verdwijnt.

Lees verder...

Door de bril van het ambacht

30 november 2016

Mijn betrokkenheid bij ontwerp en uitvoering van leercirkels over leiderschap en talentontwikkeling en bij de ontwikkeling van het nieuwe gebiedsgerichte werken bracht me weer bij het boek dat ik wel eens had ingekeken, maar niet gelezen. Dat kwam er toch van toen Managementboek mij vroeg een recensie te schrijven, maar ik wilde meer. Ik wilde onderzoeken of het boeiende boek van Richard Sennett over de Ambachtsman, acht jaar oud al weer maar nu een nieuwe druk, mij zou kunnen helpen bij de duiding van vraagstukken op het gebied van organisatie- en gebiedsontwikkeling. Na lezing is het antwoord volmondig ‘ja’. Reden dat ik het hier met lezers van mijn blog wil delen. Een column over sociale innovatie.

Lees verder...

Een week van innovatie ervaringen

30 oktober 2016

Zoals de natuur in de herfst met het vallen van de bladeren al weer voorsorteert op het voorjaar waarin het leven weer tot bloei komt, zo heb ik voor mezelf ook deze herfstvakantie beleefd. Als een tijd om na te denken over de toekomst die zich aandient. Aanleiding daarvoor waren een drietal momenten die iets meer contour gaven aan de tijd die gaat komen.

Lees verder...

Overvloed en onbehagen

26 september 2016

De Troonrede maakt duidelijk dat ons onbehagen een schaduw werpt over de toekomst. Zoals we ooit rustig en in betrekkelijke welvaart op onze routines konden leven, die tijd is voorbij. Dreiging van buitenaf is reëel, ‘nieuwe medelanders’ dienen zich in grote getalen aan. Of we met integratie alleen hoeven terug te grijpen op onze Grondwet en het handhaven van wetten is twijfelachtig. Achter de uiterlijke crisis van de internationale spanningen schuilt een interne zingevingscrisis, die te maken heeft met een gebrek aan waarden bewustzijn en productieve vermogens.

Lees verder...

Overbruggen van werelden

22 augustus 2016

Juist vakanties maken heldere denkprocessen mogelijk. Als niets moet, ontstaat alles, zeg ik wel eens gekscherend tegen mijn collega’s. Zo gaat het met (geconditioneerde) vrijheid en zo is het mij de afgelopen vakantie ook vergaan. Door verschillende ervaringen met elkaar te verbinden ontstond bij mij dieper inzicht in de human condition van deze tijd en hoe deze te beïnvloeden. In deze blog traceer ik dit vrije associatieproces bij mijzelf aan de hand van het migratiedilemma.

 

 

Lees verder...

Stuiten op bestuurlijke grenzen

25 juni 2016

Bestuurskundigen kunnen hun borst natmaken. Er is werk aan de winkel. Blijkens de recente signalen van een tweetal studieclubs c.q. commissies moeten we naar een maatwerkdemocratie en zelfs naar een meervoudige democratie. Alles wijst erop dat we te maken hebben met een crisis in de democratie en dat we op zoek moeten naar een ander (sturings)paradigma. 

Lees verder...

Voorbij ons arbeidsbestel

27 mei 2016

Ons huidige arbeidsbestel heeft z’n langste tijd gehad. Dat geldt ook voor de wijze waarop arbeidsorganisaties tegen ‘arbeid’ aankijken. Het bestel toont tekenen van slijtage, de logica ervan wordt niet meer onderkend en mechanismen leiden tot ongelijkheid. Het kan anders als we in het diepe durven te springen. ‘Voorbij’ slaat dus zowel op het verlaten van het oude bestel als op de wenselijkheid om ons te openen voor mogelijkheden die we nu misschien nog niet zien.

Lees verder...

^ Naar boven