Essays

Beproevingen en krachtmetingen

Ten overstaan van een divers publiek, bestaande uit leden en netwerkpartners, presenteerde het bestuur van de wooncoöperatie Brundtland op 9 januari 2020, een driedelig rapport over de meerwaarde van een ecowijk ten opzichte van een reguliere woonwijk, over de financieel-economische haalbaarheid van een in elk opzicht duurzame ecowijk en over de geschikte locaties voor een dergelijke wijk.

 

Overbruggende tussenstructuren

Het zal rond 1977 geweest zijn. Politiek gezien een spannende tijd, waarin het gonsde van nieuwe geluiden. Een tijd die in het teken stond van vernieuwing met een overheid die meer moest gaan luisteren naar de geluiden uit de samenleving.

 

Over de grenzen van ons denken

Mijn jonge denken – ik was 19 jaar - is in belangrijke mate gestempeld door het rapport van de Club van Rome (1972) dat de duistere titel droeg ‘Grenzen aan de groei’. De twee substantieven ‘grenzen’ en ‘groei’ boeiden mij in sterke mate en riepen de nodige vragen op. Grenzen waaraan, groei waarvan? Grenzen en groei voor wie en van wat?

^ Naar boven