Filosofie

VinNDT vindt zijn inspiratie in een aantal uitgangspunten:

 

  •     gebruik en deling van kennis
  •     samenhang en perspectief zien
  •     investeren in elkaar
  •     vertrouwen hebben in elkaars intenties en professionaliteit
  •     bewust zijn van verschillen en overeenkomsten in mensen, opvattingen en ideeën.

 
Deze uitgangspunten worden hier en daar al zichtbaar in de onderstroom van de samenleving. Deze verzet zich tegen de 'luie bovenstroom' (het mainstream-denken). Het hebben van een visie is daarin  idealistisch en daarmee verwerpelijk. Korte termijn belangen winnen het altijd van het lange termijn perspectief. Men ziet vraagstukken niet als een geheel, maar men knipt ze in en voortijdig stadium op in beheersbare deelaspecten die daarna niet meer met elkaar worden verbonden. Het afvinken van actiepunten en het op afstand sturen op output suggereren maakbaarheid en beheersing, maar blijken telkens hun doel voorbij te schieten, omdat men de complexiteit niet begrijpt.  

De filosofie van VinNDT is echter idealistisch, kritisch, analytisch, contextafhankelijk en tegelijkertijd pragmatisch.

Inspiratie

InspiratieVinNDT helpt organisaties zich op onderzoekende wijze te professionaliseren. Dat betekent:

Lees verder...

Onderstroom

OnderstroomDe onderstroom in de samenleving is een reactie op de luie bovenstroom. Lui, omdat het ingezette kennis- en handelingsrepertoire om oplossingen voor problemen in de samenleving te bedenken verlopen is en niet meer voldoet. Het komt daarbij steeds neer op meer van hetzelfde in plaats inspelen op datgene waaraan behoefte bestaat. Men benut de kennis en creativiteit die voor handen is niet of onvoldoende.

Lees verder...

Spanningsvolle bodem

Spanningsvolle bodemVinNDT is steeds weer getroffen door een aantal hardnekkige paradoxen in met name het publiek domein:

Lees verder...

Beweging vanuit het Hier en Nu

VinNDT opereert altijd vanuit het Hier en Nu en tracht daarbij een evenwicht te vinden tussen reflectie op het verleden en anticipatie op de toekomst.

Lees verder...

^ Naar boven